زبان علم، صداقت و راستي است
تعريف علم آمار :

مردم معمولا ً آمار را علم جمع آوري اطلاعات مي دانند اما بايد گفت جمع آوري اطلاعات آن هم به صورت علمي تنها يک بخش از اين علم است و قسمت مهم آن تحليل صحيح و اصولي اطلاعات براي تصميم گيري هاي مختلف مي باشد . پس آمار علم جمع آوري اطلاعات و تحليل ان براي دريافت نتايج معتبر مي باشد .

 مثال 1 . معادله پيش بيني سود

سود حاصل از فروش محصولات يک کارگاه توليدي به عوامل متعددي بستگي دارد ، مشاهده نمونه اي از کالاها و جمع آوري داده هايي در مورد عوامل مختلفي که بر سود حاصل تاثير مي گذارد مي توان معادله اي براي پيش بيني سود بر اساس اين عوامل بدست آورد . در اين صورت سود فروش محصولات در آينده با جايگذاري مقادير عددي عوامل موثر در معادله پيش بيني ، به طور تقريبي محاسبه ميشود .

مثال 2 . تصميم گيريهاي مديريتي يک شرکت بيمه

ريسک دليل وجودي بيمه است وبدون خطر بيمه مفهومي نداردوريسک احتمالي وقوع حادثه است که موجب خسارت وزيان مي شودوخصوصيت احتمالي واتفاقي بودن را درخود دارد. لذا کاربرد آمار در چارچوب احتمالات در بيمه اين است که بيمه گر نيازمند آمارواحتمالات است تا بتواند احتمال تحقق خطروخسارتهاي احتمالي را پيش بيني وبرآوردنمايد.

مثال3 . برنامه ريزي ساخت نيروگاههاي جديد

ميزان مصرف برق در هرسال(ازسال 1351تا 1378) قبل از آنکه سال تمام شودمتغيري است غير قابل اندازه گيري بنابراين تصادفي است وتوزيع احتمال دارد . در بحث سري هاي زماني سعي مي شود رفتار متغيرها در دوره هاي زماني متفاوت به صورت يک مدل منظم بيان شود وقتي اين مدل که مبناي ساخت آن روشهاي آماري و احتمال است ساخته شد آنگاه مي توان فرض کرد که در سالهاي بعد چنين مدلي برقرار است و به کمک آن مقدار متغير را پيش بيني کرد و در برنامه ريزي هاي سالانه و تعيين بودجه طرح هاي ساخت نيروگاه از آن بهره برد .

مثال 4 . بازار بورس

براي آنکه بتوانيم عوامل موثر در بازار بورس را مشخص کنيم با استفاده از تحليل عاملي مي توان اين کار را براحتي انجام داد.

بيشترين کابرد آمار در جهان در حال حاضر در فيزيک ( فيزيک کوانتوم ) و صنعت است :

II ) کاربرد در فيزيک :

1.      بيشترين توجه آماردانان در نگرش نيروي باد است .

مثال : در 18 ايستگاه هواشناسي از روي نقشه ها آمار گيري کرده و نيروي باد را بررسي کرده اند .

2.      فيزيک کوانتوم :

قضيه مدل بندي : تعيين يک مدل براي مثلا ً برخورد ذرات و پيش بيني آن که اين ذرات در آينده چه موقع به هم مي خورند و پيدا کردن بهترين مدل .

III) کاربرد درصنعت :

1.      کنترل کيفيت :

بيشترين کاربرد آمار در صنعت در بخش کنترل کيفيت است . برخي سوالاتي که در کنترل کيفيت مطرح است و آمار به آن پاسخ مي دهد بصورت زير است :

i.      هر محصول توليدي مشخصه هايي دارد که مي توان آن را اندازه گيري کرد مثلا ً وزن ، طول ، ضخامت ، مطابقت داشتن با استانداردهاي جهاني و ... . کارخانه ها محصولات را در شيفت هاي مختلف توليد مي کنند ، آيا خط توليد با استانداردها مطابقت دارد ؟

ii.    آيا کيفيت کالاهاي توليدي با يکديگر يکسان است ويا بعضي خيلي خوب و بعضي خيلي بد هستند ؟ مثلا ً اگر وزن محصول بايد يک کيلوگرم باشد چه ميزان کم يا زياد بودن وزن قابل پذيرش است ؟ اگر نوسان وزني محصول زياد باشد چگونه مي توان آنرا با روشهاي آماري فهميد و کم کرد ؟ از خط توليد بايد چند نمونه بگيريم تا به اين موضوع پي ببريم ؟

 

2.      فوايد استفاده از آمار در کنترل کيفيت :

i.          اشتباهات را در آغاز کار و شروع عمل نشان ميدهد نه در پايان کار .

ii.        مواد خام و محصولات توليدي تلف و ضايع نمي شود و ظرفيت توليد ماشين ها بالا ميرود .

iii.      دستگاه مديريت مرتبا ً از طريق گزارش ها با اشکالات يا پيشرفت کار آشنا ميشود .

 

3.      تحقيقات مهندسي ماشين :

عبارت است از اندازه گيري تعداد يا مقدار محصول ماشين در ساعت يا روز براي استفاده بهينه .

مثال : در زير به برخي از کابردهاي آمار در شرکت ايران خودرو اشاره مي کنيم :

i.          استفاده از واکنشگر حرارتي جهت کاهش آلايندگي HC,CO

ii.        استفاده از مجموعه بازخواري دود براي کاهش آلايندگي NOX

iii.      استفاده از کربن فعال باهدف جلوگيري از اتلاف مصرف بنزين و مشکلات ناشي از بخش تجارت بنزيني.

iv.      تحقيق در خصوص طراحي و نصب انواع مبدل هاي کاتاليزوري برروي انواع خودروهاي توليدي.

v.        تحقيق در خصوص عيب يابي خودروهاي انژکتوري (OBO)

vi.      بررسي تبديل خودرو به خودروهاي چندگانه سوز و دو گانه سوز جهت کاهش آلايندگي .

vii.    بررسي امکان بازيافت لجن رنگ

viii.  اطلاع رساني جهت بهينه سازي مصرف انرژي

ix.      مشارکت در طرح خارج کردن خودروهاي فرسوده

x.        آمارگيري در جهت بهبود کاهش صدا و ارتعاش که علاوه بر آلوده کردن محيط زيست سبب ايجاد مزاحمت براي سرنشينان خودرو مي شود .

IV ) کابرد آمار در پزشکي و علوم اجتماعي :

1.      پزشکي .

مثال :

i.      آناليز ميزان زمان براي بيماران سرطاني تا مرگ

ii.    بررسي رضايت بيماران از بيمارستان

iii.  بررسي دانش و نگرش عملکرد پرستاران

2.      علوم اجتماعي

مثال :

i.      توانمندي مردان مجرد

ii.    تاثير عدم تفاهم در زن و مرد

V) کاربرد در کشاورزي

1. سرشماري کشاورزي

اهداف عمده :

i.        جمع آوري اطلاعات در مورد ساختار کشاورزي که هر سال تغيير مي کند .

ii.      فراهم کردن قالبي براي آمارگيري هاي ديکر از بهره برداري هاي کشاورزي

 2.اجراي طرح هاي تحقيقاتي کشاورزي

با استفاده از روشهاي تحليل مناسب ( طرح هاي آزمايش ) است که مي توان تحقيقات در بخش کشاورزي را براي نيل به هدف مهم افزايش بهره وري در منابع اعم از منابع انساني ،زمين ، آب و نهاده هاي کشاورزي به انجام رساند .

 اهميت اجراي طرح هاي نمونه گيري در بخشهاي مختلف 

آنچه که کاربرد آمار در بخش هاي مختلف را ضروري مي سازد طرح ريزي يک روش نمونه گيري مناسب است به طوري که بتوان به نمونه به عنوان مجموعه اي که تمام خصوصيات جامعه را در بردارد نگاه کرد .

  روزي فرا ميرسد که علم آمار مانند خواندن و نوشتن يکي از ضروريات جوامع پويا خواهد شد .

هربرت.جي.ولز(1993)

 + نوشته شده در ساعت توسط محمد امیری |
About Weblog
Menu

صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ

Recent Posts


انتخاب آزمون مناسب آماري
صفحه كليد فارسي
داشبورد مدیریتی
وب سایت آموزشی آفیس
راهنمای بکارگیری آزمون های آماری در نرم افزار SPSS
نگاه مثبت
روش تجزیه و تحلیل داده ها
پرسشنامه یا Questionnaire
انتخاب صحیح آزمون آماری
قهوه مبادا

Archive


آذر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
شهریور ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
تیر ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
آرشيو

Links

انجمن علمی آمار (سابق) دانشگاه سمنان
همه و هیچ
دانشجویان رشته آمار دانشگاه بوعلی همدان
داستان و حکایت
می‌توانید انگلیسی را یاد بگیری
خود آموز آنلاین آمار
تعاريف و مفاهيم استاندارد آماري
آموزش spss
واژگان آمار
آموزش اكسل - آمار 80
انتخاب آزمون آماري مناسب
آمار زيستي
آمار تحليلي دكتر مهرداد جلاليان
وبلاگ اختصاصي دانشجويان آمار دانشگاه پيام نور
نمونه گزارشهاي آماري
مركز ملي بهره وري ايران
گنجينه آماري (فايلهاي پاورپوينت دروس و نمونه سوالهاي آمار)
كد پستي ده رقمي
محاسبه مقادير جداول آماري
آمارستان
دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني جمهوري اسلامي ايران
آمار به روز جهان
سواد آماري (افشين آشفته)
جستجوی پزشک متخصص
سايت دكتر ميرزاده (آموزش spss) تحليل داده‌هاي پرسش‌نامه‌اي
گالری عکس
قالب وبلاگ


در اين وبلاگ
در كل اينترنت